Piscina GRAF-TULIPA

 • TULIPA
 • TULIPA kit
 • TULIPA integral
 • EXC. INTEGRAL
 • EXC. TECNIC GRAF
 • EXC. LOCAL TÈCNIC

Piscina de vinilÈster / poliÈster monoblOC

TULIPA 900 KIT

Piscina de poliéster GRAF Tulipa Kit

REF: 
GRAF-TULIPA 900 KIT

DIMENSIONS:
Exterior màxim
8,95 x 3,95 m

PROFUNDITAT:
1,50 m fons pla

Vas piscina de vinilèster / polièster rectangular
8,95 x 3,95 x 1,50 m. fons pla.

Piscina fabricada amb gelcoat de superfície d'alta lluentor i durabilitat, resines de vinilester i polièster reforçat amb fibra de vidre. Reforços metàl·lics perimetrals. Acabat interior de gran qualitat, textura de vidre. Acabat exterior amb polièster de color blanc. Escala interior de grans dimensions, amb banqueta seient i esglaons antilliscants.

Colors de sèrie: Blau, blau/blanc, beix, blanc i gris.

Garantia del vas de la piscina: 10 anys de estanquitat, 2 anys d'acabat interior.

AccesSoris de sÈrie:

 • Piscina monobloc.
 • 2 skimmer.
 • 3 boquilles d'impulsió.
 • 1 presa de netejafons.
 • 1 embornal.
 • check
  1 projector elèctric de 300W i 12V.
 • check
  1 filtre de sorra de 500mm. de diàmetre, amb sorra, 1 bomba de 3/4 CV.
 • check
  1 local tècnic empotrable per la filtració.
 • check
  1 mànega flotant de 8m.
 • check
  1 netejafons amb mànec extensible.
 • 1 tes-kit per l'anàlisi de l'agua.
 • 50 ml. de canonada flexible de PVC.
 • check
  4 ml. de canonada rígida PVC de 50 mm.
 • check
  12 ml. de cable amb corrugat per a projector.
 • check
  Colzes maniguets i ràcords necessaris per a la instal·lació fins a 5 m. de la piscina.
 • check
  1 pot de cola y 1 pot de dissolvent per encolar canonades.
 • check
  1 llibre d'instruccions d'excavació i muntatge.
 • check
  1 reollidor de fulles i 1 raspall.